1ο τεύχος

 

 

 

  Διαβάστε το τευχος

 

Mε την έκδοση του περιοδικού της ΕΕΓΣΠ διευρύνουμε το μέτωπο επικοινωνίας με τα μέλη μας δημιουργώντας ένα επιπλέον μέσο μετάδοσης του παλμού των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των σχετικών με αυτά τεχνολογιών