4ο τεύχος

 

 

  Διαβάστε το τευχος

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΓΣΠ, Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2008 ως το Έτος για τον πλανήτη Γη, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μέσω της προώθησης των δυνατοτήτων των γεωεπιστημών προς όφελος της Κοινωνίας.