6ο τεύχος

 

 

  Διαβάστε το τευχος

 

Το έκτο τεύχος είναι στα χέρια σας και ο στόχος για την έκδοση δύο τευχών κάθε χρόνο υλοποιείται. Τα γεγονότα στον χώρο της γεωπληροφορικής είναι καταιγιστικά και τουλάχιστον αυτό μας δημιουργεί ένα αμείωτο και συνεχές ενδιαφέρον και δίνει αισιοδοξία σε όλους, μια και δεν μας αφήνει και πολύ να σκεφθούμε δυσάρεστα πράγματα όπως η οικονομία της χώρας. Τον σχολιασμό για αυτά ας τον αφήσουμε σε εξειδικευμένα έντυπα και άλλους χώρους, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η γενική ένδεια και η έλλειψη χρηματοδότησης γενικά μεγάλων έργων πληροφορικής δημιουργούν συνθήκες μείωσης της κινητικότητας και δραστηριοτήτων και στο χώρο της γεωπληροφορικής.