9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs 1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση