Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 9ου Συνεδρίου

Σας κοινοποιούμε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της HellasGIs