Ομάδα της HellasGIs στο Facebook

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την ομάδα της Ελληνικής Εταιρίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Facebook στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/groups/160097970303/