Ημερίδα 01 Οκτωβρίου 2010

Ημερίδα για την Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για να έχετε πρόσβαση στο υλικό των συνεδρίων και των ημερίδων (pdf και doc) πρέπει να έχετε ενεργή συνδρομή στο site

 Πρωινή Συνεδρία

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΟΚΧΕ, Γ. Μουτεβελή


 

 

“Οφέλη και η Σημασία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικής Πληροφορίας για την Ελλάδα”

 Δρ. Πεδιαδίτη Καλλιόπη, Συνεργάτης Υπουργού ΠΕΚΑ

 

“Υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικής Πληροφορίας”

Δρ. Νέδας Κωνσταντίνος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχ., Μέλος ΔΣ ΟΚΧΕ.

 

"Διάθεση χωρικών δεδομένων Κτηματολόγιο Α.Ε."

Καθηγητής Αρβανίτης Απόστολος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Κτηματολόγιο ΑΕ

 

"Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα: geodata.gov.gr" 

Αθανασίου Σπύρος, ΙΠΣΥΠ/ΕΚ "Αθηνά", Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφείο Πρωθυπουργού

 

Απογευματινή Συνεδρία


 

«Ο ιδιωτικός τομέας και η Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων»

Δρ. Πραστάκος Πουλίκος, Ερευνητής Α΄, ΙΤΕ

 

“Η εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα”

 Δρ. Χατζηχρήστος Θωμάς, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχ., Μέλος ΔΣ HellasGIs

 

“Τα χωρικά δεδομένα των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο πλαίσιο της νέας δομής των ΟΤΑ. Συμβολή στην ΕΥΓΕΠ” 

Δρ Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος, Αρχιτέκτων Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων και Πολεοδόμων Χωροτακτών