8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α’: ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.ΧΑ.

 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 4164/2013
Φατούρου Αλίκη

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Λολώνης Παναγιώτης

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΟΚΧΕ
Ματθαίου Παναγιώτης

 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατσίνα Ανδριάνα

 LSO25: ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
Καββάδας Ιωάννης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β’: ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Α’ Μέρος)

 ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΩΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τσαβδαρίδης Γιώργος , Τσακαλίδου Παναγιώτα, Φωτόπουλος Ευάγγελος, Κουκούτσης Ηλίας

 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τσάτσαρης Ανδρέας, Γρηγορακάκης Γρηγόριος

 GET SDI PORTAL®: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Καμηλιέρης Συμεών, Μήτρου Ανδρέας, Βάκκας Θεόδωρος, Παπαδάκη Γεωργία, Μαυρέλλης Γαβριήλ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ BRETAGNE ROMANTIQUE ΓΑΛΛΙΑΣ
Ντελέρμ Αρνό

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Πισπιδίκης Ιωάννης, Δημοπούλου Έφη

 LUCIAD & AVIATION - USE CASES IN EUROCONTROL/FAA
Στούμπης Παντελής

 PUBLICAMUNDI: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θελερίτης Αλέξης, Παπαδάκη Γεωργία, Βάκκας Θεόδωρος, Αθανασίου Σπύρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄: ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Α’ Μέρος)

 ΝΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΩΔΙΚΑ
Βουδούρης Πάνος

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΠΛΕ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ GIS – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ01)
Μαρίνη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Μαρία

 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Μαράτος Νικόλαος, Ρούμελης Σταύρος, Πολυκρέτης Χρήστος, Καλογερόπουλος Κλεομένης

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Φωτόπουλος Ευάγγελος, Τσακαλίδου Παναγιώτα, Κουκούτσης Ηλίας, Μαυριάς Άγγελος, Τσαπραλής Ελευθέριος

 ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πέτσα Αικατερίνη, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καλύβας Διονύσιος

 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ
Καραντζά Φωτεινή, Φώτης Ν. Γεώργιος

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
Τιβικέλη Ελευθερία, Σαγιάς Ιωάννης

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γραμμένου Κρυστάλλω, Πάφη Μαρία, Καλογήρου Σταμάτης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ’: ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Β’ Μέρος)

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ INSPIRE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μισιρλόγλου Συμεών

 ΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Σαραφίδης Δημήτριος, Παρασχάκης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Μαρία

 GROUND SHAKING MAPS AND LINKED DATA AS OF INSPIRED GEODATA CLOUD SERVICES (INGEOCLOUDS)
Savvaidis Alexandros, Konstantinidou Kiriaki, Zargli Elena, Triantafyllidis Petros, Kementzetzidou Despina, Kritikos
Kyriakos, Roussakis Yannis, Kotzinos Dimitris

 BUSINESS GIS ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καλαϊτζάκης Στυλιανός, Νιάρχος Δημήτριος


 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ NOSQL DATABASE CASSANDRA
Σαλαχώρης Μιχαήλ, Λέκκας Ευθύμης, Γράμπα Αλεξία, Πλέσσας Παναγιώτης, Αλεξούδη Βασιλική, Βαλαδάκη Αικατερίνη,
Πλέσσας Σπύρος

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEBGIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Λόντου Χαρά, Σιώρα Εμμανουέλα, Χατζηχρήστος Θωμάς

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLAND: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ GIS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δημητρόπουλος Κοσμάς, Γραμμαλίδης Νίκος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε’: ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Β’ Μέρος)

 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σταμέλλου Ευαγγελία, Σταθάκης Δημήτρης, Τριαντακωνσταντής Δημήτρης

 «ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Δημητρίου Ευαγγελία, Σιάννα Κανέλλα, Τσαρούχα Μαρία – Ελπίδα, Φώτης Γεώργιος

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π.
Μελιάδου Βαρβάρα, Μελιάδης Μιλτιάδης

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ GIS
Τζήμα Κλεοπάτρα, Παπαδοπούλου Μαρία

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΚΗΝΩΝ LANDSAT 8 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μπληζιώτης Δημήτριος, Καράντζαλος Κωνσταντίνος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤ’: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ?
Αλεξιάδης Στυλιανός, Κοκκίδης Στυλιανός, Μάρκου Μαρία

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΓΠ) ΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Τζελέπης Γεώργιος, Σκέντος Αθανάσιος, Στύλιος Ιωάννης

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Λιοσάτου Δ. Παρασκευή

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Γεωργάκης Αριστείδης, Γήτας Ιωάννης

 eENVplus: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ INSPIRE ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ INSPIRE geoportal
Νέδας Κωνσταντίνος, Γερακάρης Στράτος, Σπάστρα Γιώτα, Μπολλάνος Στέλιος


ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ζ’: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΣΤΙΣ 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Πότσιου Χρυσή

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ζερβός Μιχάλης

 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
Παπαδοπούλου Αριστέα

 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LIDAR & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Χαραλαμποπούλου Μπέττυ, Μάνεσης Χαράλαμπος, Τσιβίκης Κωσταντίνος, Σαββαίδης Αλέξανδρος, Μάκρα Κωσταντία, Γκανάς
Αθανάσιος, Ροβίθης Eμμανουήλ

 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ MODIS
Λουκά Παναγιώτα, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πανανικολάου Ιωάννης

 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
Πεταλά Διονυσία, Καλούση Γεωργία, Μπαλωμένου Παναγιώτα

 NATIONAL FOREST FIRE RISK ASSESSMENT SYSTEM
Κωστόπουλος Βασίλης

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MODIS
Γραικούσης Γιώργος, Μουντράκης Γιώργος, Κάβουρας Μαρίνος

 ACRITAS: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Κωστίκογλου Σωκράτης, Γαρδίκης Γιώργος, Πανταζής Σπύρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η’: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 GEOTHNK: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Κόκλα Μ., Μπαγλατζή Α., Πάστρα Κ., Τομαή Ε.

 GEOTRIPLES: A TOOL FOR PUBLISHING GEOSPATIAL DATA AS RDF GRAPHS USING R2RML MAPPINGS
Κυζιράκος Κωστής, Βλαχόπουλος Ιωάννης, Δημητριανός Σάββας, Manegold Stefan, Κουμπαράκης Μανόλης

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ INSPIRΕ: GEODATA.GOV.GR/SPARQL
Πατρούμπας Κώστας, Στρατιώτης Θοδωρής, Γεωργομανώλης Νίκος, Αλεξάκης Μιχάλης, Αθανασίου Σπύρος

 SEXTANT: VISUALIZING TIME-EVOLVING LINKED GEOSPATIAL DATA
Μπερέτα Κωνσταντίνα, Νικολάου Χαράλαμπος, Κυζιράκος Κωστής, Σταμούλης Γιώργος,Κουμπαράκης Μανόλης

 ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REAL-ESTATE
Σταύρακας Γιάννης, Φουντουλάκη Ειρήνη, Τσιτσάνης Τάσος, Αβδελάς Παύλος

 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αθανάσης Νικόλαος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Θ’: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Α’ Μέρος)

 ΈΝΑ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (MODIFIABLE AREA UNIT
PROBLEM) ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ECOLOGICAL INFERENCE PROBLEM)
Κυριακίδης Φαίδων

 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Καβρουδάκης Δημήτρης, Βάσιος Γεώργιος, Κυριακίδης Φαίδων

 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Παππάς Βασίλης

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARCGIS 10.1
Κάτσενος Πέτρος, Καλύβας Διονύσιος

 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON
Χάλαρης Γιώργος

 H ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι’: ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΤΑ (Α’ Μέρος)


 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Τσακαλίδου Παναγιώτα, Κουκούτσης Ηλίας, Μπαλλής Θεοχάρης, Μπαλλής Αθανάσιος, Φωτόπουλος Ευάγγελος

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ GPS ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μπαμπαλής Χαράλαμπος, Κουκούτσης Ηλίας, Μπαλλής Αθανάσιος

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
Γυφτάκης Σωτήριος, Γιαννακόπουλος Θεόδωρος, Χάρου Ελένη, Περαντώνης Σταύρος, Μακρυγιώργος Άγγελος

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ AUTOCAD MAP 3D ΜΕ ARCGIS SERVER ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ Α.Ε.
Γλυκός Θάνος, Κάβουρας Γιάννης

 Η ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μπούρας Ηλίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΑ’: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Β’ Μέρος)

 Η ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ URBAN ATLAS
Πραστάκος Πουλίκος, Λαγαρίας Απόστολος, Μανιουδάκης Νκόλαος, Τρουλλινού Ειρήνη, Παντερμάκης Γιώργος

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΥΨΕΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Λαγαρίας Απόστολος

 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ CHERNOFF
Πάφη Μαρία, Σταθάκης Δημήτρης

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Περιστερίδης Ιωάννης-Γεώργιος, Μανέτος Παναγιώτης, Φώτης Γεώργιος

 ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ FOCAL
Abate Daga Ilario, Βερίγος Εμμανουήλ, Γενναδίου Μαρία

 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TWITTER
Κολιοπάνου Στέλλα, Κλεισαρχάκη Σοφία, Θεοδωρίδου Λίλα, Κοτζίνος Δημήτρης

 G-NEXT: ΠΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COPERNICUS - SECURITY ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ιωαννίδης Δημήτριος, Αυγίκου Βασιλική, Συκάς Δημήτριος, Μπολλάνος Στέλιος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΒ’: ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΤΑ (Β’ Μέρος)

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κωστόπουλος Αθανάσιος

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ρέμπης Νικόλαος, Σταθάκης Δημήτριος

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ Γ.Σ.Π.
Καραΐσκος Περικλής

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ QGIS ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Χαντζή Ιωάννα, Κακάρογλου Γεωργία, Κουράκλη Παναγιώτα

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γεωργίου Αικατερίνη, Θεοφιλοπούλου Φωτεινή, Καλομοίρη Βασιλική, Κανακάκη Σταυρούλα, Νταγιάντα Άρτεμις-Μαρία, Παξινός
Οδυσσέας, Σωμαράκης Γεώργιος, Ταμπακάκη Ευαγγελία, Χαραλαμποπούλου Γεωργία, Χαριλόγης Δημήτρης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ»
(CLOUD GIS)
Ντούρος Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης


ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (POSTERS)

ΕΠΙΛΥΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τσαγγαράτος Παρασκευάς, Ηλία Ιωάννα

 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Βούτος Γιώργος, Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος