Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasGI είναι 7μελές. Η διάρκεια της θητείας του είναι 2ετής. Για την περίοδο 2017-2018 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Θωμάς Χατζηχρήστος

Σπουδές στο ΕΜΠ. Υπεύθυνος Έργου με αντικείμενο τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα (ΓΣ) σε αρκετές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όπως και σε δημόσιους οργανισμούς. Κύριος ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των ΓΣ και της Ανάλυσης του Χώρου. Λέκτορας (ΠΔ 407), στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τα ΓΣ, για δύο ακαδημαϊκά έτη. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό από το 2000, στο ΕΜΠ, με αντικείμενο την Ανάλυση του Χώρου με τη χρήση ΓΣ και Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Διδασκαλία σε σεμινάρια με αντικείμενο τα ΓΣ, με περισσότερες από 1500 ώρες διδασκαλίας.
Συνεχίζω να αντλώ ευχαρίστηση από την επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και προσπαθώ να τη μεταδίδω και στους άλλους…

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Διονύσης Καλύβας

Ο Διονύσης Καλύβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου, από το 1991. Υπήρξε Λέκτορας  με αντικείμενο Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2002-2004) και επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής  στο ίδιο αντικείμενο στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2002). Συμμετείχε σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Χωρική Συνοχή και Ανάπτυξη (2003-2008) ενώ είχε την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2009). Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας έχει διδάξει πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Χωρική ανάλυση, Χωρική Στατιστική, Γεωστατιστική, Αξιολόγηση Γαιών. Οι ερευνητικές του εργασίες είναι δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά διεθνών εκδοτικών οίκων ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με αντικείμενο τα ΓΠΣ.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Γιώργος Σούλης

ΤΑΜΙΑΣ - Τάσος Λαμπρόπουλος

Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, απόφοιτος Βαρβακείου Σχολής. Από το 1997 συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του ΕΜΠ, ενώ από το Μάιο του 2014 έχει ενταχθεί στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΜΠ στη γνωστική περιοχή του Κτηματολογίου. Επίσης έχει διετή αυτοτελή διδασκαλία σε GIS στο Πανεπιστήμιο Neapolis της Πάφου στην Κύπρο. Έχει υπάρξει εισηγητής σε σεμινάρια GIS για Μηχανικούς σε Ελλάδα & Κύπρο και είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Έχει 40+ ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικά & διεθνή συνέδρια κι επιστημονικά περιοδικά. Το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής σχετίζεται με μαζικές εκτιμήσεις αξιών ακινήτων με χρήση GIS. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε Τοπογραφικές και Πολεοδομικές Μελέτες με χρήση GIS, ενώ υπήρξε σύμβουλος GIS της ΔΕΠΑ. Από το 2005 συνεργάζεται με πλήθος Χ.Π.Ι., Φορέων & Οργανισμών ως εκτιμητής. Έχει λάβει την αναγνώριση REV της TEGoVA & την πιστοποίηση “Expert Valuer” και είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι τακτικό μέλος Επιτροπών του ΕΜΠ κι έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας & χρήσης Η/Υ. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ελλάδος, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, του International Association of Assessing Officers (IAAO), του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Πρασίνων Κτιρίων (GGBC), Επιτροπών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG), του ΤΕΕ & του ΠΣΔΑΤΜ.

ΜΕΛΟΣ - Άγγελος Τζώτσος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ, στη γνωστική περιοχή της Τηλεπισκόπησης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Ελεύθερου Γεωχωρικού Λογισμικού (Open Source Geospatial Foundation) από το 2016 και μέλος του Open Geospatial Consortium (OGC) από το 2014. Έχει διατελέσει ερευνητής σε δεκάδες ερευνητικά έργα του ΕΜΠ, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ενώ έχει πάνω από 25 διεθνείς δημοσιεύσεις και επικουρική διδασκαλία δέκα ετών στο ΔΠΜΣ της Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ. Έχει συνεισφέρει σε πάνω από δέκα έργα ελεύθερου γεωχωρικού λογισμικού και έχει διατελέσει τεχνικός και επιστημονικός υπεύθυνος του ελληνικής γεωπύλης ανοιχτών δεδομένων geodata.gov.gr. Συμμετείχε ως σύμβουλος γεωχωρικού καταλόγου και προγραμματιστής στην υλοποίηση της μεγαλύτερης διαδικτυακής πύλης ΓΣΠ σε παγκόσμιο επίπεδο (με περίπου 2 εκατομμύρια σύνολα δεδομένων), το data.gov για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε σύμβουλος για αντίστοιχες υλοποιήσεις των υπηρεσιών USGS, NOAA, FGDC και State Department.

ΜΕΛΟΣ - Ιωάννης Καββάδας

ΜΕΛΟΣ - Δημήτριος Μπληζιώτης

Ο Δημήτριος Μπληζιώτης είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωπληροφορική με ειδίκευση στις εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας. Από το 2013 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ ως βοηθός έρευνας και από το 2014 εργάζεται παράλληλα ως Μηχανικός Γεωπληροφορικής στην GEOSYSTEMS HELLAS A.E. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσης του είναι οι τεχνολογίες αιχμής στην παρατήρηση της γης, στην τηλεπισκόπηση και στις εφαρμογές γεωπληροφορικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνει στην ενσωμάτωση εξειδικευμένων αλγορίθμων και μεθόδων εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών τηλεπισκόπησης.

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - Μαρουλιώ Χανιώτη

B.Sc. (Hons) στην Εφαρμοσμένη Φυσική- DEPARTMENT OF APPLIED PHYSICS & ELECTRONICS – UNIVERSITY OF PORTSMOUTH – ENGLAND.
Μεταπτυχιακός τίτλος Msc στην Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στην Φωτογραμμετρία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), τη Διαχείριση Πληροφοριών, τη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, και την Τεχνολογία Τηλεπισκόπησης και Χαρτογράφησης.-DEPARTMENT OF GEOGRAPHY – UNIVERSITY OF ABERDEEN – SCOTLAND.
Μεταπτυχιακός τίτλος Msc στην Ιατρική Φυσική-DEPARTMENT OF BIO-MEDICAL PHYSICS – UNIVERSITY OF ABERDEEN – SCOTLAND.
Δίπλωμα στις βιομηχανικές σπουδές.Πρακτική εξάσκηση / Απασχόληση σε βιομηχανική θέση. Επιστημονική εργασία στο τμήμα Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εκπαιδευόμενος ακτινοφυσικός και εργαστηριακός συνεργάτης.
Εκπρόσωπος και Διαχειρίστρια Ιδιωτικής Επιχείρησης από το 2003-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – INFOREST RESEARCH O.C. 
Πλήρης Απασχόληση σε  ερευνητική και παροχής υπηρεσιών εταιρία στο τμήμα Γεωπληροφορικής. Τομείς απασχόλησης : προώθηση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων Τηλεπισκόπησης, Δορυφορικών δεδομένων, GIS.
Διοργάνωση, επίβλεψη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα προγράμματα τηλεπισκόπησης ENVI & IDL,SARSCAPE, ECOGNITION και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών MANIFOLD GIS, GLOBAL MAPPER, QGIS.
Εκπαιδευτικός, ειδικότητας Τεχνολόγου Τοπογραφικών Εφαρμογών στα μαθήματα Ψηφιδωτό Γ.Π.Σ. και Απεικόνιση Χωρικών Δεδομένων με Η/Υ (2000-2002)-ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ και εκπαιδευτής στο πρόγραμμα τηλεπισκόπησης ERDAS (2000-2002)-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - IGDGROUP A.E.
Μέλος του Remote Sensing and Photogrammetry Society, RSPSoc Nottingham, England.

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - Βασιλική Γιαβή

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση και τη Φωτογραμμετρία.
Γενική Διευθύντρια στην TotalView, εταιρεία Γεωπληροφορικής με έδρα την  Αθήνα.
Εργάστηκε ως  Διευθύντρια Παραγωγής στην εταιρεία Space Imaging Europe, με έδρα στην Αθήνα, στον  Επίγειο Σταθμό Προγραμματισμού και Συλλογής των δορυφορικών εικόνων IKONOS, έχοντας λάβει τις σχετικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις από την Space Imaging Inc.
Για πολλά χρόνια ήταν Διευθύντρια Έργων και Παραγωγής σε προγράμματα της ΕΕ καθώς και μεγάλα έργα του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, σχετικά με τον τομέα της Γεωπληροφορικής και Άμυνας.
Διευθύντρια Έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και σε διεθνή αμυντικά προγράμματα σε συνεργασία με την Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο.
Συμμετέχει κάθε χρόνο στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Ευρωπαϊκά συνέδρια.

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - Άγγελος Μιμής

Ο Άγγελος Μιμής είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την πληροφορική στην χωρική ανάλυση. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Bristol και μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Leeds με αντικείμενα CAGD, CFD και optimization. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν χωρική στατιστική, γεωπληροφορική και την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια (pdf)