Η ετήσια συνδρομή στο σωματείο ανέρχεται στο ποσό των 15€ και 5€ το δικαίωμα εγγραφής και με αυτή εξασφαλίζετε την πρόσβαση σας σε όλο το  υλικό της ιστοσελίδας.

 Η πληρωμή γίνεται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Payments

Η ετήσια συνδρομή στο σωματείο ανέρχεται στο ποσό των 100€ για τα εταιρικά μέλη και €60 το δικαίωμα εγγραφής και με αυτή εξασφαλίζετε την πρόσβαση σας σε όλο το υλικό της ιστοσελίδας.

Η πληρωμή γίνεται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Payments.

Η διετής συνδρομή στο σωματείο ανέρχεται στο ποσό των 140€ για τα εταιρικά μέλη και €60 το δικαίωμα εγγραφής και με αυτή εξασφαλίζετε την πρόσβαση σας σε όλο το υλικό της ιστοσελίδας.

Η πληρωμή γίνεται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Payments.

Η ετήσια συνδρομή στο σωματείο ανέρχεται στο ποσό των 15€ και 5€ το δικαίωμα εγγραφής και με αυτή εξασφαλίζετε την πρόσβαση σας σε όλο το  υλικό της ιστοσελίδας.

 Η πληρωμή γίνεται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Payments